Odznaka Honorowa PCK

Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża, zwana dalej Odznaką, stanowi zaszczytne wyróżnienie za zasługi w realizacji humanitarnych celów Czerwonego Krzyża, a w szczególności zadań określonych w Ustawie o Polskim Czerwonym Krzyżu oraz w statucie Stowarzyszenia. Odznaka Honorowa PCK jest czterostopniowa i nadawana zgodnie z regulaminem OH PCK.

Odznakę IV stopnia - po co najmniej 3-letniej działalności w PCK

Odznakę III stopnia - po upływie co najmniej 5 lat od nadania Odznaki IV stopnia

Odznakę II stopnia - po upływie co najmniej 6 lat od nadania Odznaki III stopnia

Odznakę I stopnia - po upływie co najmniej 7 lat od nadania Odznaki II stopnia
W wyjątkowych przypadkach może być nadana Odznaka III lub II stopnia z pominięciem
kolejności i warunków określonych w regulaminie OH PCK.

Odznaka Honorowa może być nadana również pośmiertnie.

 

 

 

  ZBIÓRKI KRWI